Jaka jest różnica między salamandrą a traszką?

Etykiety traszki i salamandry są często używane zamiennie i łatwo zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie myślą, że te dwa odrębne płazy są tym samym zwierzęciem. Ale w rzeczywistości istnieją między nimi różnice.

Traszki są rodzajem salamandry należącej do podrodziny Pleurodelinae z rodziny Salamandridae. Zasadniczo wszystkie traszki są salamandrami, ale nie wszystkie salamandry są traszkami.

Poza nazwą, skąd wiesz, czy patrzysz na traszkę czy salamandrę? Jest tylko kilka subtelnych różnic.

Jako dorośli traszki żyją w warunkach półwodnych do wodnych, podczas gdy dorosłe salamandry żyją głównie ziemskim życiem, z wyjątkiem okresu, w którym rozmnażają się i składają jaja. Większość traszek ma płetwiaste stopy i ogon w kształcie łopatki, co ułatwia życie w wodzie. Salamandry mają zazwyczaj dłuższe i bardziej zaokrąglone ogony z dobrze rozwiniętymi palcami do kopania w glebie.

Nawet przy tych różnicach fizycznych najłatwiejszym sposobem na poznanie tego, na co patrzysz, jest poznanie poszczególnych gatunków.

Płaz na tym zdjęciu to żółtooka ensatina, gatunek salamandry pochodzący z Kalifornii.

Podobne Artykuły